Øivind Stenersen, Ivar Libæk

ØIVIND STENERSEN (1946) Candidatus philologiae më 1972, lektor dhe kërkues shkencor (1979-1993) në Departamentin e Historisë, Universiteti i Oslos. Kërkues shkencor…

>> lexo më shumë