Në shekujt e parë të jetës së arbëreshëve në Itali, shkrimet dhe veprat letrare…

>> lexo më shumë

Historia e letërsisë së një kombi, e ndërtuar si renditje kohore e jetës dhe e veprimtarisë…

>> lexo më shumë

Ndër çështjet themelore që studiuesi i njohur trajton në këtë vepër përmendim:…

>> lexo më shumë

Shkrimi është një përpjekje për të thënë pa u nxituar, por jo pa pasion, me dashamirësi,…

>> lexo më shumë

Ky është vëllimi i dytë poetik i autores Albana Shala. Vëllimi i saj Papa dixhital, botuar më…

>> lexo më shumë

Papa Dixhital është libri i parë me poezi i Albana Shalës; tepër i veçantë që në…

>> lexo më shumë