Ky libër është një prej përpjekjeve të para serioze nga ana e një gjuhëtari për…

>> lexo më shumë

Falë dijes enciklopedike dhe këndvështrimit të tij kreativ në shumësi, arsyetimet apokaliptike…

>> lexo më shumë

I cituar shumë herë, i kritikuar e në kundërshtim me qëndrimin zyrtar të kohës për…

>> lexo më shumë

Libri që lexuesi po merr sot në dorë, është fryt i një pune shumëvjeçare, këmbëngulëse,…

>> lexo më shumë

Ky vëllim synon t'i japë lexuesit një pamje të përgjithshme të rrethanave historike dhe të…

>> lexo më shumë

Sociolinguistika, “studimi i gjuhës në raport me shoqërinë”, është një disiplinë…

>> lexo më shumë