Fonetika historike e gjuhës shqipe është një vepër monografike me karakter sintetizues, ku pasqyrohen…

>> lexo më shumë

Kjo vepër është një Hyrje në gjuhësinë teorike. Ajo nuk presupozon njohuri të mëparshme…

>> lexo më shumë

Ky libër i gjuhëtarit të shquar italian Giorgio Graffi është një nga tekstet bazë, që…

>> lexo më shumë

Përkthimi nuk është thjesht një kalim nga një gjuhë në tjetrën, por edhe një…

>> lexo më shumë

Këshillat e dhëna në këtë libër u drejtohen sidomos studentëve. Ashtu sikundër u…

>> lexo më shumë

Në këto ligjërata, të mbajtura në raste të ndryshme gjatë karrierës së tij…

>> lexo më shumë