Rezultat i një angazhimi të përbashkët të specialistëve më të mirë të…

>> lexo më shumë

Një histori tërheqëse e metamorfozës së Europës së kohës moderne që prej copëtimit…

>> lexo më shumë

Java jonë shqiptare është pjesë e veprës “monumentale” prej 1600 faqesh me titull Ditari,…

>> lexo më shumë

Majat e Shalës është dëshmia e shkruar e një udhëtareje amerikane për Shqipërinë…

>> lexo më shumë

Ngjarjet historike që përshkruan libri, si ajo e çifutëve të Selanikut, e kulturës dhe artit…

>> lexo më shumë

E shkruar fillimisht si skenar filmi për dokumentarët e Historisë së Italisë të Institutit…

>> lexo më shumë