Kjo histori nis me zhvendosjen e qendrës politike të Perandorisë Romake në Lindjen helenistike dhe mbaron…

>> lexo më shumë

Për iluministët e vjetër e të rinj, një mijë vjetët midis shekujve V e XV pas K., qenë…

>> lexo më shumë

Studiuesve që merren me problemin e historisë së Italisë, u duhet të përballen me një…

>> lexo më shumë

Nuk kemi se si të mohojmë që edhe nëse Shqipëria nuk ka qenë vetëm një shpikje diplomatike…

>> lexo më shumë

Dy luftërat ballkanike të viteve 1912-1915 përgjithësisht janë konsideruar si paralajmërime…

>> lexo më shumë

Themelimi i Shteteve Kombëtare të Ballkanit, 1804-1920 është një studim sistematik dhe serioz që…

>> lexo më shumë