Zhvillimet demokratike në Europën Qendrore dhe Lindore krijuan kushte të reja për një shtyp të…

>> lexo më shumë

Ai ndihej i lodhur duke portretizuar role dhe karaktere të gatshme, të gjitha të tipizuara paraprakisht.…

>> lexo më shumë

Në këtë libër klasik trajtohet gjerësisht historia e ekonomisë që nga periudha parahistorike…

>> lexo më shumë

Latinishtja u bë gjuha mbizotëruese në të gjithë Europën Perëndimore duke u përdorur…

>> lexo më shumë

A është e mundur të eksportohet demokracia? Ç’kuptim ka liria, laicizmi dhe zhvillimi në…

>> lexo më shumë

Nuk ka ditë kur një burrë dhe një grua të mos shkëmbejnë premtimin fatal të dashurisë:…

>> lexo më shumë