Shtëpia Botuese DITURIA

Rruga: "Frederik Shiroka", Nr. 31, Tiranë

P.O. Box 1441

Tel: +355 4 22 51 344/ +355 4 22 36 635/ +355 692048503      

www.dituria.al